Vođenje kampanje na internetu

Obezbedite sebi popularnost na društvenim mrežama. Postanite neko.

Ukoliko pevač koristi samo trandicionalne marketinške metode, vrlo brzo će i sam primetiti da je krajnje vreme za promenu pristupa. Budući da je internet marketing najisplativiji i najjeftiniji vid marketinga, vrlo brzo je postao popularan i izdvojio se od ostalih vidova oglašavanja. Ukoliko se pronalazite u prvoj rečenici, možda treba da razmislite o tome da neko za Vas radi vođenje kampanje na internetu.

Marketing na društvenim mrežama je veoma moćan alat za privlačenje pažnje, posebno zato što se potencijalni klijenti i publika nalaze na istom mestu. Vođenje kampanje nije samo puko postavljanje slika i pesama na svakoj društvenoj mreži, već mnogo više od toga. Povećanje popularnosti je nešto čemu svako teži.

Svaka kampanja se razlikuje i medijsko planiranje je sastavni deo svake marketinške strategije. Pre bilo kakvog početka važno je definisati cilj medijske kampanje, a tokom realizacije iste važno je držati se prethodno definisanog cilja.

Kako funkcioniše vođenje kampanje?

Vođenje kampanje sadrzi tri osnovna elementa:

  1.  Istraživanje
  2.  Kreativni deo
  3. Medija plan

Planiranje kampanje započinjemo prikupljanjem informacija o proizvodu, ličnosti ili brendu, kao i o tržištu koje napadamo (ciljne grupe, trenutnu poziciju proizvoda, ličnosti ili brenda, kao i dalje mogućnosti istih). Istraživanje je sistem aktivnosti koji služi da se utvrde karakteristike ciljne grupe ili ciljnog tržista za predmet kampanje.

Od izuzetnog je značaja da istraživanje bude transparentno i detaljno i da nam obezbedi adekvatne podatke o ciljnoj grupi, njihovim navikama, životnom standardu, prosečnim primanjima itd. Što se više podataka prikupi, na što većem uzorku, time će i kampanja biti kvalitetnija i preciznija.

Nakon što se početna faza završi, klijentu dostavljamo analizu trenutnog stanja sa predlozima za narednih nekoliko meseci. To podrazumeva sve što treba da se promeni kako bi sredili postojeću situaciju i postavili dobre osnove, ali i savete za bolje delovanje na društvenim mrežama posebno prilagodjene klijentu, koje odmah može da krene da primenjuje.

Šta je zapravo medija plan?

Za kreativna rešenja u odgovarajućem formatu se izrađuje medija plan. Plan je neophodan za vođenje kampanje. Medija plan je plan sačinjen na osnovu odgovarajućih demografskih podataka definisanih za određenu reklamnu (advertajzing) kampanju, a koja podrazumeva i adekvatan izbor medija u skladu sa ciljevima kampanje. Svaki medija plan podrazumeva definisanje budžeta kojim će biti kupljeno odgovarajuće medijsko vreme ili prostor, izbor samih medija i distribuciju medijskog prostora i vremena u skladu sa budžetom.

U našoj ponudi najpopularniji paket je onaj koji obuhvata Facebook i Instagram marketing, jer te dve mreže zajedno daju najbolje rezultate. Važno je da se posebno kreira sadržaj za svaku, kako ne bi došlo do prezasićenja kod konzumenata (ljudi koji vas prate). Svakom klijentu sugerišemo vreme za objavu i količinu postova, u skladu sa prethodno utvrđenom ciljnom grupom i njihovim navikama.

Čitav tim stručnjaka iz ove oblasti radiće na pomenutim stvarima – dizajneri, marketari, SEO eksperti, fotografi i lektori. Naš tim je fleksibilan, uigran i profesionalan. Imamo veoma široku mrežu saradnika u svim oblastima koje potencijalno mogu doći u kontakt sa marketingom proizvoda, usluge ili javne ličnosti, sve što Vam treba na jednom mestu.

Kontaktirajte nas ukoliko Vas zanima vođenje kampanje i paketi koje imamo u našoj pdf ponudi.

Cenovnik možete zatražiti putem emaila: [email protected]

Vaš,
Popularizuj.me tim